Telefon görüşme kayıtları savcılık

GSM kayıtları 5 yıl saklanıyor!

vaikofulquihea.gq/race-ethnicity-and-the-politics-of.php Telefonla yapılan iletişime dair bilgiler cep telefonu operatörlerinde Turkcell, Avea, Vodafone gibi  kayıt altına alınmaktadır. Bu operatörler, aboneleri ile ilgili bir problem yaşandığında ortaya koyabilmek için en az 5 yıl süre ile bu bilgileri tutmak zorundadırlar. Boşanma davalarında, kişilerin telefon konuşması detay bilgileri operatörlerden istenebilir. Ancak bu detay bilgiler kim kimi aramış, hangi saatte ne kadar görüşülmüş, hangi numaraya SMS atılmış gibi dışında, telefon konuşmasının içeriği telefon operatörlerinde bulunmamaktadır. Yani telefon konuşmalarının kaydı, operatörlerde tutulamaz.

BOŞANMA DAVASINDA TELEFON VE SMS KAYITLARI İSTENEBİLİR Mİ?

Bununla birlikte telefon konuşmaları, mahkeme kararı ile TİB Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı aracılığı ile kayıt altına alınabilir. Mahkeme kararı alınmadan yapılan bir telefon kaydının delil niteliği yoktur:. Böylece ispat hakkının delillere ilişkin yönünün hukuki çerçevesi çizilmiş; bir davada ileri sürülebilecek her türlü delilin mutlaka hukuka uygun yollardan elde edilmiş olması esası getirilmiştir.

Hukuka aykırı olarak, mahkeme kararı olmadan yapılan telefon kaydı, yapanlar aleyhinde de ayrıca suç teşkil eder:. Bir delilin mahkemece kabul edilebilmesi için, gerek öğretide yer alan ağırlıklı görüş, gerekse de Hukuk Genel Kurulu kararlarında ortaya konulan ölçüt; o delilin usulsüz olarak yaratılmamış olması ve hukuka aykırı biçimde elde edilmemesidir. Kişinin sanık statüsünü alabilmesi için hakkında kamu davası açılması, yani iddia konusu suçu işlediği yönünde yeterli şüphe bulunması gerekmektedir.

O halde kişi hakkında suçu işlediği yönünde yeterli şüphe sağlayan deliller elde edilmiştir CMK m. Kişi hakkında yeterli şüphe nedeniyle kamu davası açılmışken, başka suretle delil elde etme imkanının bulunmadığı hallerde başvurulabilen CMK m. Geriye doğru iletişimin tespit işlemine, savcılık makamının CMK m. Ancak belirtmeliyiz ki, Dolayısıyla, geriye dönük iletişimin tespiti tedbirini de Teorik açıdan kovuşturma aşamasında iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurulması mümkündür. Böylece, adli maksatlı olarak usulüne uygun şekilde telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbirine, kamu davası açıldıktan sonra başlayan kovuşturma evresinde ve henüz hükmün kesinleşmediği, hukukilik denetimi nin yapıldığı temyiz aşamasında da başvurabilme imkanı bulunmaktadır.

 • aile koçluğu sertifika programı.
 • cep telefonu konuşma kayıtları nasıl alınır Archives - AVUKAT YASiN GİRGİN?
 • facebook takip et linki.
 • Kızlar & Erkekler Ne Diyor;
 • whatsapp silince mesajlar silinir mi!

Elbette, kovuşturma aşamasının kesinleşmiş hükümle bitmesi halinde, artık bu aşamadan sonra bu mesele ile ilgili yapılan veya yapılmaya devam eden iletişimin denetlenmesi ve sonuçlanması hukuka aykırı sayılacaktır. İletişimin tespitinin gizliliğini soruşturmada korumak mümkün olsa da, aynı gizliliğin kovuşturma aşamasında korunması zor gözükmektedir. Çünkü kovuşturma aşması aleni olup, dosya ve kayıtlar saklanmaz.

Bununla birlikte, CMK m.

Savcılık kararıyla geçmiş telefon görüşmeleri içeriği çıkar mı acilll

Gerçi bu durum, savunma hakkını kısıtladığından, kovuşturma aşamasında delil toplandığından ve iddianameye yeni deliller eklendiğinden eleştirilebilir. Bu eleştiriler, CMK m. Geriye dönük yapılan iletişimin tespiti, en azından kayıtlar bakımından sınırsız olmamalıdır. Adli makam, şüphelinin kimlerle yaptığı görüşmenin delil niteliği taşıyabileceğini tespit etmeli ve iletişimin tespiti kayıtlarında sadece onu inceleyebilmelidir. Bunun dışında, şüphelinin ve görüştüğü kişilerin tüm görüşme kayıtlarını ortaya koyan inceleme yetkisinin kabulü, muhaberat hürriyetinin sınırsız bir müdahale ile karşı karşıya bırakılması anlamını taşıyacaktır.

Bir suç soruşturması sebebiyle geriye dönük olarak iletişimin genel tespiti yapılamaz ve şüphelinin tüm kayıtları incelenemez. Deyim yerinde ise, adli makamın elinin altında şüpheliye ait tüm iletişim kayıtlarının bulunması, şüpheliye bunlardan dolayı isnada konu suçla ilgili olduğuna bakılmaksızın soru sorulması ve hatta görüştüğü kişilerin araştırılması doğru olmayacaktır.

İletişimin tespiti bakımından CMK m. Bu süre sonunda süre uzatılmadığı takdirde, artık savcılık makamı ve kolluk tarafından şüphelinin iletişim kayıtlarının elde edilmesi mümkün olmayıp, sadece o ana kadar elde edilen kayıtlar üzerinden incelemenin sürdürülmesi mümkün olabilecektir. Hükümde geçen iki aylık süreyi, elbette ileri doğru yapılacak iletişim tespitleri bakımından anlamak mümkün olmakla birlikte, bu süreyi geriye doğru kayıtların incelenmesi bakımından iki ayla sınırlı tutmak, bu delil elde etme yönteminin amacına ters düşer.

Bu sebeple, geriye doğru şüphelinin telekomünikasyon yoluyla yaptığı iletişiminin kayıtlarının incelenmesinde belirli bir süreden bahsetmek imkanı olmamakla beraber, bu inceleme süresi ve kapsamını geriye doğru sınırsız tutmak da isabetli olmayacaktır. Kanun koyucunun amacına uygun hareket ederken, otoriteye keyfi yetki tanımamak gerekir. Aksine olabilecek geniş uygulama, otoritenin güç kullanımını keyfi artıracağı gibi, bireyin muhaberat hürriyetinin özünü de ihlal edecektir.

Bu sebeple, şüpheli ve sanığın iletişim kayıtlarının geçmişe doğru incelenmesine ilişkin süre sınırında, soruşturma ve kovuşturma başlatılmasına yol açan fiilin icra hareketi ve en fazla hazırlık hareketi tarihlerinin esas alınması gerekir. Elbette bu tarihler kesinlik taşımayabilir, ancak yine de somut olayın özelliklerinden yola çıkılarak, fiilin icra tarihi, icra hareketleri tarihi veya icra hareketlerinin dayanağı olan hazırlık hareketleri  tarihi iletişim tespit kayıtlarının alınmasının sınırını oluşturmalıdır.

Hatta bu noktada, henüz ortada suça teşebbüs sayılabilecek hareket olmadığından bahisle hazırlık hareketi tarihlerinde yapılan görüşmelerin tedbir dışında tutulması gerektiği ileri sürülebilir.

 • Memur-Sen'in toplu sözleşme teklifleri.
 • İletişimin Tespiti Hangi Zamanı Kapsar?.
 • uydudan cep telefonu takip sistemi;

Burada iletişimin tespitine konu olabilecek inceleme, sadece şüpheli ve sanığın muhaberatı üzerinde yapılabilir. Bu inceleme, kesinlikle görüşme veya kısa mesaj olarak içeriklerinin öğrenilmesini kapsamayacaktır. Böylece kanun koyucu, geçmişe dönük olarak görüşme ve kısa mesaj içeriklerinin kayda alınıp depolanmasını istememiştir. Aksi halde, bir gün herkesin şüpheli olabileceğinden hareketle görüşme ve kısa mesaj içeriklerinin kayıt altına alınması, muhaberat hürriyetinin özünü tümüyle ihlal edecek, iletişimin denetlenmesini istisnai değil, asli bir müdahale yöntemi olarak ön plana çıkaracaktır.

İletişimin tespitinin yapılmasındaki yegane amaç, şüpheli ve sanığın lehine veya aleyhine delil elde etmek olmalı, bunun dışında kalan hiçbir maksatla iletişim kayıtları incelenmemelidir.

BOŞANMA DAVASINDA TELEFON VE SMS KAYITLARI İSTENEBİLİR Mİ?

Geçmişe dönük içerik öğrenilmeksizin iletişim kayıtlarının alınamayacağını ileri sürmek de doğru değildir. Keyfi olmamak, şüpheli ve sanığa ait olmak kaydıyla, özel hayatın takibi amacına dayalı olmayıp, delil elde etmek maksadıyla iletişimin tespiti mümkün olabilmelidir. Sırf bu kayıtlardan hareketle suçun işlenip işlenmediğinin anlaşılması da mümkün değildir.

Savcılık ; telefonda neler konuşulduğunu döküman şeklinde öğrenebilir mi? - KizlarSoruyor

Bu kayıtlar, sadece suçlamanın kuvvetlendirilmesi veya çürütülmesi anlamında önem ifade edebilir. Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. O kadar büyük bir karmaşa var ki foruma yazan veya sorduğum meslektaşlarımın kafasında.

Savcılık kararıyla geçmiş telefon görüşmeleri içeriği çıkar mı acilll

Sevgilisi ile çektikleri videoları, resimleri messenger facebook üzerinden birbirilerine yollamışlar. Mermi yutturan arkadaşını öldüren sanığa müebbet istemi. Bahsettiğiniz aranan numaralara ilişkin veri kısa vadede silinmeyecektir. Bana bu ayki nafakayi ode diyip durdu dayina verdim ya dedim vermedin dedi oyle birsey yok dedi. Gizli fotoğrafa 2 yıl hapis! Veli 22 Haziran at - Reply.

Zaten eğer bu mümkün olsaydı daha önce defalarca tartışılmış bu konu, biri de çıkar: ''Evet ben içerikleri istedim ve getirttim. Umarım diyecek kimse çıkmaz. Umarım diyecek kimse çıkmaz Yasada ve uygulamada karmaşa yok. Olsa olsa "Ben görüşme içeriklerinin getirtilmesini istedim, hakim gülümsedi. Bu kadar emin konuşmanız beni çok memnun etti.

Sayın Suat Ergin'e sesleniyorum. Yine de bilgi vereyim, dedim. Geriye dönük olarak 1 yıllık görüşme kayıtları istenebilmektedir. Görüşme kaydı hangi numara, hangi numarayı ne zaman aramış, kaç dakika görüşme yapılmış başka şey, görüşme içeriği başka şeydir. Suat Ergin. Geldim, geldim. Sayın Aladağ'a ve Zeytinn'e aynen katılıyorum. Suat Ergin Üye Kimliği Av. Alıntı: Yazan Av.

Suat Ergin Geldim, geldim. Bu kadar yolu -sadece- katılmak için mi geldiniz Üstadım. Lâf aramızda, Ben de size katılıyorum. Önceden alınmış bir karar olmaksızın görüşme içeriğinin tespiti mümkün olmasa gerek en azından hukuki zeminde.

Ömer Güntay. Aksi eylem, TCK. Ömer Güntay Üye Kimliği Av. Umarım diyecek kimse çıkmaz Özellikle cep telefonlarının hepsi kayıt altına alınmaktadır. Kamuoyunu meşgul eden davaları takip ediyorsanız, bilirsiniz. Hırant Dink davası hariç.

Adem Taşkaya Yanıtladı- WHATSAPP DİNLENİYOR MU?

Çünkü TİB, mahkemeyi tiblemiyor. Belki sizin kafanızı bu davalar meşgul ediyordur.

22.06.12222 IRKÇILIK ÜZERİNE

Şöyle ki, normal koşullarda GSM şirketlerince telefon görüşme içerikleri kayıt altına alınmıyor. Ancak, savcılık ya da mahkeme talimatı ile. ''Telefon Kayıtlarının Tespitinde Süre/İletişimin Tespiti-Dinlenmesi'' başlıklı konuda Geriye dönük olarak 1 yıllık görüşme kayıtları istenebilmektedir. . HTS kayıtlarına ise savcılık ve mahkeme kanalı ile her zaman ulaşılabilir.

Aslında her hukukçunun kafasını meşgul etmesi gerekir. Bu yasal olmayan kayıt altına alınmalar, mahkemelerde delil olarak itibar görüyor. Özetle, hepimiz dinleniyoruz Ayrıntı için daha önce açtığım -Biri Bizi Gözetliyor- başlıklı forumu okuyunuz. Ancak, gerektiğinde ortaya çıkarılıyor. Hatta traji-komik olan ise, daha önce başkalarını dinleyenleri de dinlemişler bknz Hanefi Avcı davası. Suat Ergin Özellikle cep telefonlarının hepsi kayıt altına alınmaktadır.

Bir şeyin teknik açıdan olanaklı ve "birilerinin elinde" olması ile hukukiliği arasındaki bir çatışmadır bahsettiğiniz Sayın Ergin.

 • facebook şifre öğrenmek
 • iphone whatsapp online takip
 • arama engelleme note 8 mini
 • telefon nodan takip
 • cep casusu full apk

mSpy nedir?

mSpy, kendini nihai kullanıcıların güvenlik, emniyet ve pratiklik ihtiyaçlarını karşılamaya adamış takip çözümlerindeki küresel liderlerden biridir.

mSpy - Bilmek. Engel olmak. Korumak.

Nasıl çalışıyor?

Mobil takip yazılımının bütün gücünü kullanın

Messenger uygulamalarını takip edin

Takip edilen cihaz üzerindeki sohbet ve mesajlaşma hizmetlerine sınırsız erişime sahip olun

Bizimle 7/24 iletişime geçin

Özel destek ekibimize e-posta, sohbet ya da telefon üzerinden ulaşabilirsiniz.

Verilerinizi saklayın

Verilerinizi güvenle saklayın, yedekleyin ve başka cihazlara aktarın.

Birden fazla cihazı takip edin

Akıllı cep telefonlarını (Android, iOS) ve bilgisayarları (Mac, Windows) eş zamanlı olarak takibe alabilirsiniz.

mSpy ile takip edin

24/7

7/24 küresel müşteri hizmetleri

mSpy her müşterinin değerini biliyor ve 7/24 müşteri hizmetlerine büyük bir önem veriyor.

95%

Müşteri memnuniyeti %95

Müşteri memnuniyeti mSpy’ın en önemli önceliğidir. mSpy müşterilerinin yüzde 95’i aldıkları hizmetten memnun olduklarını ve hizmetlerimizden yeniden faydalanacaklarını söylüyor.

mSpy müşterileri memnun ediyor

 • mSpy’i bir kez denedikten sonra, bu uygulama bir ebeveyn olarak hayatımın paha biçilmez parçalarından biri haline geldi. Çocuklarımın neler yaptığı konusunda beni haberdar ediyor – bu sayede onların iyi olduklarından emin oluyorum. Aynı zamanda, ayarlarını değiştirerek hangi kontak kişilerinin, sitelerin ya da uygulamaların engelleneceğine karar vermek de beni memnun ediyor.

 • mSpy çocuğumun internet aktivitelerini tamamen denetimim altında tutmama yardımcı olan iyi bir aplikasyon. Eğer karşılaşırsam, bütün şüpheli kontak kişilerini silebilirim. Modern ebeveynler için iyi bir seçim.

 • Her ebeveyn için çocuklarının güven olmasını sağlamak temel bir önem taşır. Ve mSpy kızımın yanında olamadığım zamanlarda ona göz kulak olmama yardımcı oluyor. Şiddetle tavsiye ediyorum!

 • Oğlum 7/24 telefonuyla meşgul ve bazen onun kötü bir şeyler yapmadığından emin olmak için kontrol ediyorum. mSpy oğlumun düzenli olarak kullandığı her şey için bana güncellemeler sunuyor.

 • Yanlarında olmadığımda, çocuklarıma göz kulak olmak için iyi bir uygulama arıyordum. Ve bir arkadaşım mSpy’ı tavsiye etti. Ona bayılıyorum! İnternetin fırtınalı denizin çocuklarımı güvende tutmamı sağlıyor.

Endorsements

Uygulama genel olarak yasal takip kullanımı için tasarlandı ve yazılımı kurmak için elbette ki meşru nedenler bulunuyor. Mesela şirketler, çalışanlarını şirket telefonlarını güvenlik amacıyla takip ettiği konusunda bilgilendirebilir.

Next Web